Medarbeidere i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokat Peter Skarbøvig - Om oss - Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Peter Skarbøvig

Advokat og daglig leder

Advokat Peter Skarbøvig har lang og bred erfaring som advokat innen de fleste rettsområder. Særlig kompetanse har han innenfor pengekravsrett, kontraktsrett og tvisteløsning.

Peter bistår også klienter i bistandssaker.

Bakgrunn

  • Advokat og leder for bedriftsavdelingen, Osloadvokatene
  • Advokatfullmektig, Osloadvokatene
  • Seksjonssjef, Namsfogden i Oslo
  • Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo

E-post: peter@skarbovig.no

Tlf: 40 19 15 00

Advokatfullmektig Aina Kallak - Om oss - Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Aina Kallak

Advokatfullmektig

Aina har særlig kompetanse innenfor pengekravsrett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling, konkurs/omstøtelse og barnerett.

Aina bistår også klienter i mangelsaker, bistandssaker og klagesaker til Nav m.v.

Bakgrunn

  • Advokatfullmektig, Finans2
  • Jurist/prosessfullmektig, Oslo Kemnerkontor
  • Jurist, Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
  • Rådgiver, Namsfogden i Oslo

E-post: aina@skarbovig.no

Tlf: 40 18 10 10

Maria Fiorello Conradi

Juridisk utreder

Maria Fiorello Conradi studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skriver Maria artikler til hjemmesidene våre innen de fleste fagområdene, og har hovedansvaret for utrederne.

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Johanne Kolstad Skåre

Juridisk utreder

Johanne Kolstad Skåre studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skriver Johanne artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for www.biladvokaten.no

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Kine Olsen Vedelden

Juridisk utreder

Kine Olsen studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skriver Kine artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for www.eiendomsadvokaten.no

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Per Erik Lie

Bilmekaniker tilknyttet Advokatfirmaet

Per Erik Lie er vår egen bilmekaniker tilknyttet Biladvokaten.no.

Han har bred erfaring helt tilbake fra 1995 innen utvikling av servicemarked, verksteddrift, delelager, som teknisk leder, verksmester og service sjef for de store bilfirmaene i Oslo og Akershus.

Lie har bred utdanning innen mekanikerfaget helt tilbake fra 1992 med alt fra fagbrev, teknisk leder, politireservemannskaper ved Politihøgskolen og løpende kursing for å nevne noe.

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Advokatfirmaet Skarbøvig AS

Om oss

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et moderne advokatkontor midt i Oslo sentrum. Vi bistår klienter over hele landet, alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 100 ansatte.

 

Per i dag er vi 7 ansatte, fire advokater/fullmektiger og tre juridiske utredere.

 

Advokatfirmaet Skarbøvigs mål er å bistå privatpersoner og SMB-bedrifter på en effektiv og profesjonell måte slik at vi sammen finner optimale løsninger for deg eller din bedrift. Du kan bokstavelig talt overlate dine problemer til oss.

 

Hovedsiden vår er Advokatsidene.no, som er en informasjonsside for de fleste rettsområder.

Hva koster det å bruke advokat?

Mer om oss – Hva koster det?

Hvor mye det koster å bruke advokat avhenger av en rekke faktorer, slik som hvilke type sak du har, hvordan motparten forholder seg til saken, hvor omfattende saken er og ikke minst om du på forskjellige måter kan få støtte til å dekke advokatutgiftene.

Mange saker er omfattet av lov om fri rettshjelp, og da er det staten som betaler for arbeidet som utføres av advokaten.

I andre tilfeller kan det være slik at forsikringen din er med på å dekke utgiftene til advokat dersom du er part i en tvist. Dette heter rettshjelpsdekning (se mer her), og alle som har f.eks innbo- eller bilforsikringen er forsikret på denne måte (se her).

Som næringsdrivende er det mange som har rettshjelpsdekning via næringsforsikringen.

Videre vil sakens omfang og kompleksitet være med på å avgjøre timeprisen. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS ligger timeprisen normalt på kr 1.990 + mva per time.

Kontakt oss, så hjelper vi deg!

Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med våre advokater, så kan vi sammen finne ut hvilke løsninger din tvist faller inn under. Dette er selvsagt helt gratis og vi fakturerer aldri før det er inngått en avtale med våre klienter.

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er selvsagt medlemmer i Advokatforeningen.
Om oss – Advokatfirmaet Skarbøvig AS